Porovnání bežné knihy s knihou GPS

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Rozdíly BK-GPS

 

V záložce "Kniha jízd" naleznete funkci pro porovnání dat z Běžné knihy jízd a GPS knihy jízd (jízdy zaznamenané pomocí GPS).

 

Pokud uživatel provede v běžné knize jízd nějaké úpravy, máte možnost jednoduše tyto úpravy jednoduše zkontrolovat - porovnat s původními záznamy v GPS knize jízd. Kontrolovat tak u každé jízdy lze datum, časy, řidič, odkud, kam, důvod, ujeto (služebně/soukromě).

 

V dolním okraji okna si nastavte období pro kontrolu a klikněte na "Zobrazit". Změněné položky jsou zvýrazněné červeně. Co všechno se má kontrolovat můžete nastavit kliknutím na "Parametry".