Poslat zprávu uživateli

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Poslat zprávu uživateli

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Poslat zprávu uživateli.

 

Záložka "Zadání"

 

Po zvolení této funkce lze napsat zprávu, vybrat si ze seznamu uživatele a potvrzením volby "Poslat zprávu do SPZ" mu zprávu odeslat. Tato zpráva se zobrazí Adresátovi při jeho následném přihlášení do programu.

 

Jestliže jsou u uživatelů evidované jejich e-mailové adresy a je nastavený e-mail pro odesílání zpráv, je je možné pomocí volby "Odeslat e-mail" zasílat zprávy e-mailem přímo z prostředí programu.

 

Záložka "Předvýběr"

 

Na této záložce jsou k dispozici dvě přednastavené funkce:

 

- výběr vozidel, u kterých není zadaný konečný stav tachometru a nádrže
- výběr vozidel, u kterých není zpracovaná uzávěrka

 

Kliknutím na "Označit uživatele vyhovující podmínkám" se na záložce "Zadání" označí pouze uživatelé vyhovující zvolené podmínce (a těm lze následně zaslat zprávu nebo e-mail).