Pouze PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Pouze PHM

 

Databázi pro přehlednou evidenci pouze čerpání PHM lze vyvolat z menu Náklady - Pouze PHM nebo zkratkovou klávesou Alt+C.

 

Formulář pro zadání nového čerpání PHM vyvoláte stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Čerpání PHM volbou "Přidat". V tomto formuláři lze všechny položky týkající se PHM pro vozidlo zadávat a opravovat.

 

V případě načítání souborů údajů tankování a nebo při zápisu nákladů při použití Komplexní karty jízdy, jsou zde tyto údaje zobrazeny a dostupné pro editaci.