Pracovní doba

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Pracovní doba

 

Tato funkce programu se nachází v menu Analýza dat - Pracovní doba.

 

Po zadání roku, měsíce a výběru zdroje dat (data se zobrazí automaticky při změně parametrů) získáte přehled o "pracovní době" - časem mezi první a poslední jízdou ve dni a porovnání s pracovní dobou zadanou v kartě uživatele.

 

Z těchto údajů je dále spočítaný případný nárok na stravné.

 

Tabulka vpravo dole pak zobrazuje jednotlivé jízdy uživatele ve zvolený den.