Pravidelné trasy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Pravidelně se opakující trasy

 

Databázi vyvoláte na pracovní plochu buď z menu Kniha jízd - Pravidelné trasy nebo kombinací kláves Alt+P.

 

Pravidelná trasa je ta, která se jede pravidelně každý týden v určené dny po celé sestavované období. Například každou středu jedete na poradu do Brna, nebo každé ráno jedete do banky. Pravidelná trasa bude vložena do každého týdne v celém sestavovaném období.

 

Pravidelné trasy používejte pouze u jízd, které jsou skutečně naprosto pravidelné. Ostatní jízdy je vhodnější řešit pomocí Doplňkových tras. Po vyplnění a uložení zadávacího formuláře se v databázi Pravidelných tras můžete podívat, kolik kilometrů ročně se "ujede" při použití jednotlivých tras (sloupec KM ročně)

 

Význam jednotlivých položek je stejný jako u Doplňkových tras. Připomínáme, že pravidelná trasa bude vložena do všech povolených dnů každého týdne, pro které je sestavována testovací kniha, s výjimkou zakázaných období. Při nevhodném zadání doplňkových tras se může stát, že program sestaví mnohem více km než bylo Vaše zadání.

 

Stejně jako u knihy jízd i zde, stisknete-li během vyplňování vstupního formuláře klávesu F3, máte možnost vybrat v seznamu měst odkud a kam se jede a program vám sám spočte vzdálenost a vloží ji do příslušné kolonky. Dále i zde můžete využívat předem připravená místa odjezdů, příjezdů a důvody jízd.

 

Pravidelné trasy je možné kopírovat mezi jednotlivými vozidly přetažením myší - otevřete si okno se seznamem tras, které chcete kopírovat a vedle okno se seznamem, kam se budou trasy kopírovat (tak, aby byla vidět obě okna současně). Myší pak "uchopíte" trasu, kterou chcete zkopírovat, přetáhnete jí do cílového okna a "pustíte".

 

Pravidelné trasy je vhodné použít např. pro vytvoření cest do/z práce.