Předávací protokoly

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Předávací protokoly

 

V evidenci předávacích protokolů se ukládají všechny vytvořené protokoly. Funkce pro vytvoření předávacího protokolu se nachází v lokálním menu v seznamu vozidel ("Předávací protokol", zkratková klávesa Ctrl+L). Funkce zobrazí předvyplněný formulář pro předání a převzetí vozidla, který je možné doplnit o potřebné údaje, vytisknout a uložit.