Přehled PHM

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Přehled PHM

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - PHM.

 

Po zadání požadovaného roku a měsíce se automaticky zobrazí přehledná tabulka ujetými kilometry, motohodinami, nakoupenými a spotřebovanými pohonnými hmotami (včetně zbytků v nádrži) a porovnání s normovanou spotřebou. Pomocí "zaškrtávátka" můžete zobrazit pouze aktivní vozidla.

 

Přehled je možno následně exportovat pro další použití.