Souhrn za uživatele

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Cestovní příkazy a vyúčtování soukromých kilometrů

 

Přístup do okna s touto databází je v menu Základní databáze - Souhrn za uživatele.

 

"Souhrn za uživatele" je tiskopis, který obsahuje komplexní zjednodušený přehled tuzemských cestovních příkazů, zahraničních cestovních příkazů, nákladů uživatele a vyúčtování soukromě ujetých kilometrů (za všechna vozidla, která uživatel v daném měsíci použil). Jedna tisková sestava obsahuje všechny základní položky nutné pro měsíční vyúčtování uživatele.

 

Karta "Nastavení" - po zadání požadovaného sledovaného období, výběru položek k vytisknutí a kliknutím na tlačítko "Náhled" se zobrazí tisková sestava s požadovanými informacemi. Tu je možné vytisknout, nebo přímo odeslat e-mailem (jako PDF). Pro odeslání e-mailu je nutné zadat e-mailovou adresu do pole E-mail. Dále je nutné mít nadefinovaný e-mailový účet pro odesílání e-mailů.

 

Karta "Zápatí" - zde je možné připravit text, který se zobrazí jako zápatí v přehledu.

 

Karta "Přehled za všechny uživatele" - po kliknutí na "Spočítat" se zobrazí přehledná tabulka se seznamem všech uživatelů s informacemi o nákladech na cestovní náhrady, nákladech uživatele, soukromých kilometrech a výsledný součet. Sestavený přehled je možno následně exportovat pro další použití. Nebo je možné jednotlivé přehledy najednou vytisknout kliknutím na tlačítko Tisk.

 

Spočítaný přehled se nikde neukládá, vždy se při výpočtu vychází z aktuálních dat.