Zbytky v nádrži

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zbytky v nádrži

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy - Zbytky v nádrži.

 

Po zadání požadovaného roku a měsíce se automaticky zobrazí přehledná tabulka se zadanými Zbytky v nádrži a Tachometry všech vozidel. Sestavený přehled je možno následně vytisknout a nebo exportovat pro další použití.

 

Pokud používáte GPS jednotky napojené na CAN (sběrnice ve vozidle), můžete zbytky v nádrži a stavy tachometrů na konci měsíce k jednotlivým vozidlům vložit najednou kliknutím na tlačítko "Nahrát zůstatek v nádrži a stav tachometru z GPS knihy jízd". Podmínkou je samozřejmě existence GPS knihy jízd s potřebnými údaji.