Aktivní

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Aktivní rezervace

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Aktivní" v menu "Rezervace". V tabulce jsou přehledně zobrazené všechny rezervace přihlášeného uživatele (a uživatelů, ke kterým má přístup).

 

Zde je možné odvolat již schválenou rezervaci nebo vytisknout žádanku.