Historie

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Historie

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Historie" v menu "Rezervace".

 

V tabulce je zobrazena historie rezervací (prošlé rezervace) přihlášeného uživatele (a uživatelů, ke kterým má přístup).

 

Z prošlých rezervací je možné jednoduše vytvářet jízdy v běžné knize jízd (lokální menu "Vytvořit jízdu" nebo klávesa F6).