Program & firma

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Program SPZ® 2022 & REZERVACE 2022

 

Licenční podmínky

 

Kompletní licenční podmínky najdete zde.

 
Pro důkladné seznámení s programem je možné si objednat nezávaznou bezplatnou prezentaci (milk@milk.cz).

 


 

Podrobné informace o programu jsou dostupné na www.spz.software. Kompletní ceník a objednávku najdete na www.milkshop.cz, návody, podpora a aktualizace na www.milk.cz.