Program SPZ

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Nastavení programu

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Nastavení - Program SPZ.

 

Okno má tři záložky a lze zde nastavit základní vlastnosti programu.

 

Záložka "Vlastnosti programu"

 

Dotazovat se při mazání - zobrazí dotaz při mazání záznamů, doporučuje ponechat volbu Ano.

Ukládat vlastnosti tabulek - uloží vzhled tabulek pro další spuštění programu, viz "Nastavení vzhledu tabulek")

Otevírat okna maximalizovaná - volba "Ano" maximalizuje při otevření všechna okna.

Maximální velikost vkládaných souborů v MB - kontrola velikosti vkládaných dokumentů, neumožní vložit větší dokument, než je zde nastaveno.

Zakázat jízdy delší než 4,5 hodiny - neumožní vložit jízdy delší než 4,5hodiny

Upozornit na jízdy delší než - nastaví upozornění pro jízdy delší než zvolený limit.

REZERVACE - posílat upozornění - zprávu o žádosti nebo schválení rezervace je možné zaslat buď pomocí zprávy, která se uživateli zobrazí při startu programu, nebo e-mailem (viz nastavení e-mailování).

Zobrazovat při startu seznam firem -  pokud potřebujete v programu evidovat odděleně vozidla několika firem, zaškrtněte "ANO". Program bude při startu jako první nabízet výběr firmy.

Automatické přihlášení do SPZ - pokud bude na kartě uživatele zapsáno správně jeho Přihlašovací jméno do Windows, bude při spuštění programu bude vynecháno úvodní okno pro výběr uživatele a vložení hesla. Program se spustí rovnou s příslušnými právy a nastavením uživatele.

Zahrnout doménu do názvu účtu - v případě automatického přihlášení do SPZ je možné doplnit přihlašovací jméno do Windows o doménu

Zobrazit pouze jízdy svoje a podřízených - jestliže s vozidlem jezdí více řidičů, je možné v knize jízd zobrazovat pouze jízdy přihlášeného řidiče (a řidičů, ke kterým má přístup)

Povolit uživatelům měnit nastavení - povolí nebo zakáže uživatelům měnit nastavení programu

Nastavit přístup uživatelů k vozidlům - Přístup uživatelů k vozidlům lze předělovat individuálně nebo nechat přístupy nastavit programem podle středisek vozidel.

 

Záložka "Záložky" a "Nastavit vlastnosti uživatelům"

 

Program umožňuje zjednodušit menu a nabídku dostupných funkcí pro koncové uživatele. To je vhodné např. v případech, kdy koncový uživatel využívá pouze malou část programu, např. knihu jízd, cestovní náhrady apod. Zaškrtáním zvolíte, které záložky z menu se budou zobrazovat. Obsah záložky "Oblíbené" si můžete nadefinovat podle potřeby (vybrané položky přetáhnete myší do sloupce "Položky záložky Oblíbené").

 

Jestliže máte vybrané požadované záložky a obsah záložky Oblíbené, na záložce Nastavit vlastnosti uživatelům označíte uživatele, kterým chcete toto nastavit, následně klikněte na "Nastavit označeným uživatelům přednastavené záložky...". Vše ukončíte kliknutím na Storno". Kliknutím na "OK" si nastaví záložky přihlášený uživatel sám pro sebe.

 

Tlačítkem "Nastavit označeným uživatelům přednastavené rozložení..." můžete uživatelům nastavit rozložení sloupců stejné, jako má přihlášený uživatel. Tlačítkem "Obnovit označeným uživatelům..." obnovíte původní rozložení sloupců.