Propojení CP a knihy jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Propojení cestovních náhrad  a knihy jízd

 

Pokud máte zpracovaná vyúčtování pracovních cest, můžete z nich jednoduchým způsobem vytvořit jízdy v knize jízd.

 

Otevřete si seznam cestovních příkazů a současně knihu jízd (vybraného vozidla) tak, abyste viděli obě okna současně. Pak myší "přetáhněte" zvolené cestovní příkazy do okna s knihou jízd. Z etap evidovaných v cestovních příkazech se vytvoří jízdy v knize jízd.

 

Jestliže máte knihu jízd a chcete zpracovávat cestovní náhrady, použijte opačný postup.