Propojeni CP a REZERVACÍ

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Propojení cestovních náhrad  a REZERVACÍ

 

Pokud máte zarezervované vozidlo, můžete z této rezervace jednoduše vytvořit cestovní příkaz.

 

Otevřete si seznam cestovních příkazů a současně (z menu "REZERVACE") přehled rezervací (buď "Aktivní" nebo "Historie") tak, abyste viděli obě okna najednou. Pak myší "přetáhněte" zvolenou rezervaci do okna se přehledem cestovních příkazů. Zobrazí se dialog pro zapsání cesty s předvyplněnými údaji. Údaje můžete upravit a jízdu přes "OK" uložit