Propojení knihy jízd a REZERVACÍ

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Propojení knihy jízd a REZERVACÍ

 

Pokud máte zarezervované vozidlo, můžete z této rezervace jednoduše vytvořit jízdu v knize jízd.

 

Otevřete si běžnou knihu jízd a současně (z menu "REZERVACE") přehled rezervací (buď "Aktivní" nebo "Historie") tak, abyste viděli obě okna současně. Pak myší "přetáhněte" zvolenou rezervaci do okna knihy jízd. Zobrazí se dialog pro zapsání cesty s předvyplněnými údaji. Údaje můžete upravit a jízdu přes "OK" uložit.