Přihlášení do programu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

První spuštění programu

 

Při prvním spuštění programu se přihlásíte jako "Administrátor", heslo nezadávejte.
Aby bylo možné s programem začít pracovat, je nutné zadat v menu Základní databáze údaje o firmě, střediscích a uživatelích (v tomto pořadí). Následně je možné vložit do seznamu vozidla. Pro vložení základních údajů můžete použít průvodce, který se zobrazí při prvním spuštění.

 


 

Přihlašovací dialog programu SPZ® 2021

 

Po spuštění programu se jako první zobrazí okno se seznamem uživatelů. Vyberte své jméno (stačí napsat několik prvních písmen), zadejte heslo klikněte na "Přihlásit". Do programu se můžete přihlásit dvěma způsoby - jako administrátor nebo uživatel.

 

Administrátor

 

Heslo pro administrátora je po instalaci prázdné, doporučujeme heslo nastavit (v menu Základní databáze - Seznam uživatelů - Administrator) .

Administrator mimo jiné přiděluje práva uživatelům (nastavuje se v kartě uživatele). Doporučujeme pro práci s programem nepoužívat přihlášení jako "Administrator", ale vytvořit uživatele s příslušnými právy (pro plný přístup nastavit právo "Správa SPZ").

 

Uživatel

 

Může mít omezený přístup k vozidlům, uživatelům, databázím a funkcím programu.

 


 

Automatické přihlášení

 
Jestliže ve vlastnostech programu nastavíte automatické přihlášení do programu (menu Nástroje - ikona Program SPZ - volba "Automatické přihlášení do SPZ") a v kartě uživatele vyplníte položku "Přihlašovací jméno do Windows" (musí se zadat přesně stejné jméno, kterým se uživatel hlásí do Windows), při startu programu se nezobrazí dialog pro přihlášení, ale program se spustí přímo s nastavením a právy uživatele (nevybírá se uživatel ze seznamu a nezadává se heslo).