REZERVACE

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Rezervace

 

Aby bylo možné pro vozidlo vytvořit rezervaci, musí být v programu:

 

v kartě vozidla zaškrtnutá volba "Je možné vozidlo rezervovat?"

uživatel musí mít přístup k vozidlu, které chce rezervovat

správce rezervací, musí mít přístup k vozidlům a uživatelům, pro které spravuje rezervace

 

Dále je nutné v kartě uživatele (záložka "Povolené funkce") nastavit příslušná oprávnění:

 

- Uživatel - může vytvářet žádosti o rezervace
- Správa rezervací - zpracovává žádosti o rezervace (povoluje, zamítá, mění...)

- VIP - vytváří rezervace, nepotřebuje schválení od správce rezervací