Vytížení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vytížení vozidel

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Vytížení" v menu "Rezervace".

 

Zvolit můžete zobrazení "Denní", "Měsíční" nebo "Roční". V tabulce se přehledně zobrazují rezervace všech vozidel, ke kterým  má uživatel nastavený přístup.