Schvalování CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Schvalování cestovních příkazů

 

Program SPZ umožňuje schvalování cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest.

 

K dispozici je jedno nebo dvouúrovňové schvalování jak pro cestovní příkazy, tak pro vyúčtování (odděleně pro tuzemské a zahraniční cesty). Případně je možné využít zjednodušené jednoúrovňové schvalování.

 

Nastavení způsobu schvalování se provádí v menu "Nástroje > Nastavení - Cestovní příkazy".