Schvalování pomocí e-mailu

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Schvalování pomocí e-mailu

 

Jestliže se pro zasílání zpráv s žádostí o schválení využívají notifikační e-maily, je možné schvalování provádět přeposláním tohoto e-mailu s žádostí na předem připravený speciální e-mailový účet.

 

Podmínkou je instalace služby, která následně tyto zprávy (e-maily) zpracuje, informace o schválení uloží do aplikace SPZ a automaticky provede všechny potřebné následující kroky - např. odešle žádost o další schválení (víceúrovňové schvalování), rozešle notifikační e-maily, atd.