Zjednodušené schvalování

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Schvalování pomocí volby "Rozpracováno / Dokončeno"

 

V případě, kdy není aktivní schvalování cestovních příkazů, je možné použít pro označení (schválení) a ochranu zpracovaných cestovních příkazů volbu “Dokončeno”.

 

V menu “Nástroje > Cestovní příkazy” je potřeba volbu “Schvalování cestovních příkazů” přepnout na “Ne” a volbu “Otevírat dokončené CP” také na “Ne”. Cestovní příkazy, které uživatel označí jako “Dokončené” již není možné editovat, jsou v režimu “pouze pro čtení”.

 

Otevírat a editovat dokončené cestovní příkazy mohou pouze uživatelé, kteří mají v kartě uživatele (“Základní databáze > Uživatelé”) aktivní volbu “Otevírat dokončené CP”.