Schvalování vyúčtování

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Proces schvalování vyúčtování pracovních cest

 

Uživatel dokončí vyúčtování pracovní cesty, klikne na tlačítko “Požádat o schválení vyúčtování” a následně na tlačítko “OK”. Po kliknutí na “OK” se vyúčtování uloží a současně se uzamkne (režim “pouze pro čtení” pro uživatele). Schvalující obdrží žádost o schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ) nebo si cestovní příkazy ke schválení vyfiltruje v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”.

 

Pozor - pokud uživatel vytvoří (upraví) vyúčtování, klikne na “Požádat o schválení vyúčtování” a následně vše neuloží kliknutím na “OK”, ale klikne na “Storno” nebo na “zavírací” křížek, změny se neuloží a žádost s chválení se neodešle.

 

Schvalující vyúčtování schválí buď tak, že si vyúčtování otevře, klikne na  tlačítko “Schválit” a změny uloží kliknutím na “OK”, nebo vyúčtování může schválit přímo v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy” pomocí funkce “Schválit” (Ctrl+1) z lokálního menu. Po schválení vyúčtování uživatel obdrží zprávu o schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ), nebo si informaci vyhledá v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”.

 

Jestliže schvalující vyúčtování zamítne, uživatel obdrží automaticky generovanou zprávu (e-mail, zpráva v programu SPZ), nebo zamítnutí uvidí v tabulce “Tuzemské cestovní příkazy”. Vyúčtování se odemkne, uživatel provede potřebné změny a znovu požádá o schválení.

V případě, že schvalování je dvoustupňové, po prvním schválení se automaticky (bez jakéhokoliv zásahu uživatele nebo prvního schvalujícího) vygeneruje žádost o další schválení (e-mail, zpráva v programu SPZ). Druhý schvalující schválí (zamítne) vyúčtování stejným způsobem, jako první schvalující.

 

CP_schvalovani_vyuctovani