Seznam karet

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Seznam karet

 

V menu Náklady - Seznam karet je dostupná databáze používaných platebních karet.

 

Zde je možné základní údaje načtené do programu při prvním načtení a přiřazení karty (viz. Načíst soubor PHM) dále doplnit např. o informace datu platnosti, pořízení, vyřazení, stanovených limitech, ... Jsou zde také dostupné informace o přiřazení vozidlu a přehled všech plateb /za celou dobu používání karty).