Skupiny nákladů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Skupiny nákladů

 

V menu Náklady - Skupiny nákladů je možnost vytvořit skupiny nákladů, do kterých je možné následně zařazovat jednotlivé náklady.

 

Nákladové skupiny se dále požívají při načítání tankovacích karet (v kódech zboží).

 

Pokud máte jednotlivé náklady správně zařazené v nákladových skupinách, lze jednoduše (ve sloučených databázích - nákladech) zjistit náklady na každou skupinu za celý vozový park (např. za pohonné hmoty, mytí, pneumatiky...).

 

Při zařazování nákladů je nezbytné správně zařadit nakoupené pohonné hmoty - vždy musí být ve skupině PHM (a nesmí tam být nic jiného). Z této skupiny se pak počítají průměrné spotřeby, úhrady za soukromě ujeté kilometry,...). Tuto skupinu nelze smazat ani přejmenovat. Stejně tak nelze smazat nebo editovat skupinu Nezařazeno.