Jízdy řidiče

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sloučené databáze - Jízdy řidiče

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Sloučené databáze - Jízdy řidiče.

 

Jízdy - tato funkce umožní zobrazit všechny jízdy vybraného řidiče za zvolené období a všechna vozidla, která použil (kniha jízd řidiče). Při změně zadání (parametrů zobrazení) se data zobrazují automaticky.

 

Sumář - po zadání období a kliknutí na "Spočítat" se zobrazí souhrn ujetých kilometrů jednotlivými řidiči (rozdělené na služební/soukromé).

 

Sestavené přehledy je možno následně exportovat pro další použití.