Kniha jízd

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sloučené databáze - knihy jízd

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Sloučené databáze - Kniha jízd.

 

Nejdříve je třeba v lokálním menu (nebo klávesa F2) tohoto přehledu vyvolat funkci "Sloučit data". Zde vyberte vozidla, jejichž knihy mají být do přehledu zahrnuty a zadejte požadované období. Máte možnost možnost použít funkce Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení / Aktivní vozidla nebo vozidla s GPS sledováním. Kliknutím na "Sloučit" se zobrazí kniha jízd, která obsahuje všechny jízdy vybraných vozidel.

 

Na rozdíl od vyhodnocení knih jednotlivých vozidel je takto možné získat přehled za celou skupinu vozidel a tím i podklady např. pro vyhodnocení nějaké konkrétní činnosti. Sloučit lze data z běžné nebo GPS knihy jízd.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.