Náklady

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sloučené databáze - Náklady

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Sloučené databáze - Náklady.

 

Při otevření okna s přehledem nákladů se automaticky zobrazí veškeré náklady evidované ke všem vozidlům za aktuální rok.

 

Pro změnu zadání je třeba v lokálním menu (nebo klávesa F2) tohoto přehledu vyvolat funkci "Sloučit data". Zde vyberte vozidla, jejichž náklady mají být do přehledu zahrnuty a zadejte požadované období. Kliknutím na "Sloučit" se zobrazí požadovaná data.

 

V lokálním menu je k dispozici funkce "Vytvořit jízdy z nákupů PHM". Tato funkce vytvoří ze všech nákupů pohonných hmot jízdy v běžné knize jízd.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X).