Nehody

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Sloučené databáze - Nehody

 

Tato funkce programu se nachází v menu Přehledy -Sloučené databáze - Nehody.

 

Nejdříve je třeba v lokálním menu (nebo klávesa F2) tohoto přehledu vyvolat funkci "Sloučit data". Zde vyberte vozidla, nehody mají být do přehledu zahrnuty a zadejte požadované období. Máte možnost možnost použít funkce Označit vše / Odznačit vše / Prohodit označení / Aktivní vozidla nebo vozidla s GPS sledováním. Kliknutím na "Sloučit" se zobrazí nehody vybraných vozidel.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.