Smazané záznamy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Smazané záznamy

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Smazané záznamy.

 

Zde se ukládají záznamy smazané z následujících databází:

 

Běžná kniha jízd

GPS kniha jízd

Náklady

Tuzemské cestovní náhrady

Zahraniční cestovní náhrady

 

V případě, že je potřeba některé smazané záznamy obnovit, zadejte příslušný rok a měsíc a pomocí funkce "Vrátit záznamy zpět" (Ctrl+U), kterou najdete v lokálním menu, vrátíte záznamy zpět na původní místo.