Čeká na schválení

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Čeká na schválení

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Čeká na schválení" v menu "Rezervace".

 

V tabulce jsou zobrazené všechny žádosti o rezervace všech uživatelů, ke kterým má správce přístup. V lokálním menu jsou dostupné funkce "Otevřít", "Schválit rovnou" a "Zamítnout".

 

Pokud je v seznamu žádost o rezervaci bez konkrétního vozidla, rozkliknutím tohoto záznamu se zobrazí dialog pro výběr vozidla a schválení rezervace.

 

Tyto funkce jsou dostupné pouze "Správci rezervací" (viz karta uživatele).