Historie

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Správa rezervací - historie

 

Databáze se vyvolá kliknutím na ikonu "Zpracováno" v menu "Rezervace".

 

V tabulce jsou přehledně zobrazené všechny zpracované (nebo prošlé) rezervace všech uživatelů, ke kterým má správce přístup.

 

Tato tabulka je dostupná pouze "Správci rezervací" (viz karta uživatele).