Spustit SQL script

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Spustit SQL script

 

Tato funkce programu se nachází v menu SPZ - Spustit SQL script nebo lze vyvolat kombinací "Ctrl+Alt+F5".

 

Tabulka, která se zobrazí, obsahuje čtyři záložky:

 

Script

 

Do tohoto okna lze zapsat nebo načíst (Ctrl+O) SQL script a následně jej volbou Spustit (F5) spustit. Funkce je dostupná pouze pro Administratora.

 

Výsledek

 

Zobrazí výsledek provedeného scriptu.

 

Seznam scriptů

 

Scripty lze ukládat do seznamu, ze kterého je možné je opakovaně spouštět.

 

Log

 

Zde se zaznamenává historie všech spuštěných scriptů.