Skupiny nákladů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Rozdělení nákladů podle skupin

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Skupiny nákladů.

 

Zadejte sledované období a potvrďte volbou "Spočítat".

 

V následující tabulce získáte přehledné vyčíslení všech nákladů rozdělené podle skupin, za všechna vozidla a celou firmu. V tabulce se nezobrazují nákladové skupiny s nulovou hodnotou, ale jen ty, ve kterých za sledované období nějaké náklady vykazují.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.