PHM měsíčně

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

PHM měsíčně

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - PHM měsíčně. Zadejte požadovaný rok, s DPH nebo bez DPH, aktivní nebo všechna vozidla a potvrďte volbou "Spočítat".

 

V tabulce vidíte přehled nákupů pohonných hmot v jednotlivých měsících (litry a Kč). Dále je zde souhrn za celý rok (včetně porovnání průměrné spotřeby a stavů tachometru) a přehled ujetých kilometrů v jednotlivých letech.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.