Tachometry

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Stavy tachometrů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Tachometry.

 

Poskytuje přehled o stavech tachometrů jednotlivých vozidel ke zvolenému datu. Stavy se zobrazí pro Běžnou, GPS i Testovací knihu jízd.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.