Uživatelé

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika podle uživatelů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Uživatelé. Zadejte požadované období a potvrďte volbou "Spočítat".

 

V tabulce vidíte přehled ujetých kilometrů jednotlivých řidičů (za všechna vozidla, která v daném období použili).

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.