Vývoj spotřeby

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vývoj spotřeby

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Vývoj spotřeby. Zadejte požadovaný rok a potvrďte volbou "Spočítat".

 

V tabulce vidíte přehled průměrných spotřeb vozidel v jednotlivých měsících a roční přehled ujetých kilometrů, nakoupených pohonných hmot a průměrné spotřebě.

 

Máte tak k dispozici dlouhodobý přehled, kde se téměř neprojeví nepřesnosti, které mohou vznikat při měsíčním výpočtu (např. pokud neevidujete zbytky v nádrži na konci měsíce, nebo chyby při jejich odhadu.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.