LPG / CNG

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika LPG/CNG

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Zbytky.

 

Ve spodní části okna je třeba zvolit sledované období, statistika počítá automaticky, stačí měnit nastavení

 

Ke každému vozidlu zobrazí základní informace (SPZ, řidič, středisko, ujeté kilometry) a přehled nakoupeného LPG/CNG (litry/kilogramy, cena, průměrná spotřeba a přepočet na ekvivalent benzínu/nafty).

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.

 

 

Tabulka pro přepočty pohonných hmot

 

1 kg CNG

= 1,4 m3 CNG

1 litr benzínu

= 1,0 m3 CNG

1 litr nafty

= 1,2 m3 CNG

1 litr LPG

= 0,8 m3 CNG