Statistika tuzemských CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika tuzemských cestovních příkazů

 

pod rozbalovací šipkou najdete dvě statistiky:

 

Souhrnná statistika: poskytuje kompletní přehled za zvolený rok a jednotlivé měsíce o nákladech podle skupin a způsobu úhrady

 

Za řidiče: přehled nákladů za jednotlivé uživatele za zvolené období rozčleněný podle skupin nákladů