Zakázky

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika zakázek

 

Nachází v menu Statistika - zakázky.

 

Tato statistika poskytuje úplný přehled o nákladech na jednotlivé zakázky. Ve spodní části okna vyberte zakázku, zvolte období a klikněte na "Spočítat".

 

Záložka "Běžná kniha jízd" - zobrazí pro každé vozidlo ujeté kilometry, počet jízd a cenu (spočítanou z ujetých kilometrů a "Pronájem vozidla, cena za kilometr", která je uvedená v kartě vozidla).

 

Záložka "Náklady" - zobrazí pro každé vozidlo náklady, které byly evidované na zakázku.

 

Záložka "Tuzemské cestovní příkazy" - zobrazí pro každé uživatele náklady na cestovní náhrady, které byly evidované na zakázku.

 

Záložka "Za jednu zakázku a všechna vozidla" - zobrazí pro každé vozidlo cenu za pronájem a náklady na pohonné hmoty.

 

Záložka "Všechny zakázky všech vozidel" - zobrazí seznam všech zakázek a vozidel, která byla použitá. Najdete zde náklady na ujeté kilometry, motohodiny, ostatní náklady a celkový součet.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.