Zbytky

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika PHM

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Zbytky.

 

Ve spodní části okna je třeba zvolit sledované období (zvolit včetně DPH ANO/NE a případně "Zobrazovat pouze aktivní vozidla"). Statistika počítá automaticky, stačí v dolním rámečku okna měnit nastavení. Pro správné výpočty v této statistice je potřeba mít evidované zbytky v nádrži na konci měsíce.

 

Ke každému vozidlu zobrazí základní informace (SPZ, řidič, středisko, druh pohonné hmoty, atd.) a měsíční podrobný rozpis s informacemi o počátečním stavu nádrže, zakoupených pohonných hmotách (Příjem), spotřebovaných pohonných hmotách (Výdej) a konečný stav v nádrži. Dále je zde průměrná cena pohonných mot v počítaném a předchozím období. Odděleně se počítá benzín a nafta, výpočet je v litrech a korunách.

 

Pro zjednodušení tabulky a zobrazení pouze požadovaných údajů je vhodné použít filtry, vlastní nastavení vzhledu tabulek a třídění záznamů v tabulkách.

 

Setříděné a vyfiltrované údaje je možné pro další zpracování vyexportovat (volbou Export) nebo stisknout klávesy Ctrl+E. Případně je možné tabulku přímo otevřít v Excelu (Ctrl+X). Tabulka se vždy vyexportuje nebo zobrazí pouze s daty, která máte zobrazená v SPZ.