Statistika zahraničních CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Zahraniční cestovní příkazy - statistika

 

tato statistika obsahuje tři záložky:

 

Souhrn za jednotlivé měny a uživatele: přehled skupin nákladů a záloh za zvolené období podle jednotlivých uživatelů a měn

Souhrn za jednotlivé měny: souhrn skupin nákladů a záloh podle jednotlivých měn

Souhrn za CZK: přehled skupin nákladů a záloh za zvolené období podle jednotlivých uživatelů v CZK