Střediska

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Střediska

 

Databázi se seznamem středisek vyvoláte klávesami Alt+S  nebo z menu Základní databáze . Pro správnou funkci programu je nutné mít v databázi alespoň jedno středisko. Povinný údaj je pouze "Název střediska".

 

V tabulce se středisky vidíte informace o počtech vozidel a uživatelů zařazených do příslušného střediska (to je důležité např. při vyřazení střediska).