Střediska řidičů

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Statistika ujetých kilometrů podle středisek řidičů

 

Tato funkce programu se nachází v menu Statistika - Statistika řidičů. Zadejte požadovaný měsíc a potvrďte volbou "Spočítat".

 

V tabulce vidíte přehled ujetých kilometrů roztříděný podle středisek jednotlivých řidičů.

 

Pro další využití získaných údajů je možné data vyexportovat.