Sudoku

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Vyřešit SUDOKU

 

Tato funkce programu se nachází v menu Nástroje - Sudoku.

 

Pro vyznavače této oblíbené hry je zde dostupná možnost elektronického vyřešení jakéhokoliv (správného) zadání.