Tachometry

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tachometry

 

V menu Kniha jízd - Funkce - Tachometry je ke každému vozidlu připravena databáze pro evidenci údajů skutečných stavů tachometru na konci měsíce. Tato informace je v programu nezbytná při použití funkce Synchronizovat tachometr. Jejím použitím se v běžné knizhe "rozpočítávají" a následně korigují rozdíly mezi načtenými km pomocí zařízení GPS a skutečným fyzickým stavem tachometru ve vozidle.