Tuzemské cestovní příkazy

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tuzemské cestovní příkazy

 

Databázi pro evidenci tuzemských cestovních náhrad vyvoláte kliknutím na ikonu v menu Cestovní příkazy  a nebo klávesou F12 .

 

Formulář pro zadání nového cestovního příkazu vyvoláte stisknutím klávesy F2 nebo z lokálního menu po kliknutí pravým tlačítkem myši v prostoru okna Cestovní příkazy - TUZEMSKÉ volbou "Přidat".

 

Pro zpracování tuzemského cestovního příkazu a vyúčtování máte k dispozici následující záložky:

 

Cestovní příkaz: obsahuje základní údaje o pracovní cestě. Pokud potřebujete vytvořit pouze cestovní příkaz, stačí vyplnit položky v záložce "Cestovní příkaz", příkaz uložit a vytisknout. Po návratu z cesty rozpracovaný příkaz otevřete a doplníte údaje podle průběhu cesty.

Etapy: evidence jednotlivých etap pracovní cesty. Etapy, které trvají přes půlnoc, zadáte jednoduše tak, že napíšete datum začátku etapy, čas výjezdu (např 23:00), čas dojezdu (např. 01:00) a program automaticky doplní datum.

Výdaje spojené s cestou: evidence výdajů je pro větší přehled rozdělená do třech částí - výdaje za ubytování, jízdné a vedlejší výdaje. Při evidenci nákladů si můžete zvolit způsob úhrad hotově, fakturou nebo kartou firemní/osobní. V případě úhrady firemní kartou nebo fakturou, se náklad nezapočítá do celkového vyúčtování, pouze se zobrazí v přehledu nákladů.

Spolucestující: zde zadejte případné spolucestující (buď evidované v SPZ, nebo "Externí"). Pro uživatele ze SPZ lze jednoduše vytvořit kopii příkazu a vyúčtování.

Záloha a vyúčtování: slouží k evidenci vyplacené zálohy, doplatku (přeplatku) a poznámek k příkazu a vyúčtování.

Krácení stravného: pokud máte na pracovní cestě zaměstnavatelem částečně nebo plně hrazené stravování, máte povinnost tzv. zkrátit stravné - máte nárok pouze na část stravného. Pro zobrazení dnů strávených na pracovní cestě klikněte na tlačítko Vytvořit dny  a myší nebo mezerníkem zaškrtněte pole, kdy jste měli hrazené jídlo.

Účtovací předpis: zde si můžete předvyplnit tabulku Účtovací předpis  obsaženou na tiskopisu Cestovní příkaz.

Zpráva o pracovní cestě: slouží k evidenci poznámek k pracovní cestě nebo k napsání zprávy o průběhu pracovní cesty. Pokud máte aktivní schvalování, lze do "Zprávy" zapisovat i důvody zamítnutí, případně zdůvodnění případných změn.

Dokumenty: evidence dokumentů (které mají souvislost s pracovní cestou) v elektronické podobě. Dokument lze vložit dvěma způsoby - přetažením dokumentu na formulář pro zadávání cestovního příkazu, nebo na záložce "Dokumenty" v lokálním menu zvolit funkci "Načíst soubor".

Historie: na této záložce se eviduje vše, co se příkazem a vyúčtováním dělo - vytvoření, změny, úpravy... Tyto záznamy nelze smazat.

 

Hierarchie schvalování: pokud je aktivní elektronické schvalování příkazů a vyúčtování, zaznamenají se zde informace o žádostech a o schválení příkazu a vyúčtování. Tyto záznamy nelze editovat ani smazat.

 

———————————————————————

 

Poznámka

 

Přepínač "Rozpracováno / Dokončeno" slouží nejen k označení hotových cestovních příkazů, ale v "Nastavení cestovních příkazů" je možné zakázat další editaci takto označených příkazů. Otevírat takto označené příkazy může jen uživatel s příslušným právem.