Tisk - Knihy jízd a náklady

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tisk - Knihy jízd a nákladů

 

Dialog pro tisk se vyvolá kliknutím "rychlé odkazy" (levá záložka v menu) a volbou Tisk, a nebo klávesovou zkratkou Ctrl+P. Okno Tisk umožňuje na záložce zvolit požadovanou sestavu (knihu jízd nebo náklady). Po označení vozidla a zadání období je pomocí funkce Náhled umožněno sestavu prohlížet, volba Tisk vytiskne knihu dle nastavení na tiskárně.

 

Uživatelské sestavy

 

Pokud by žádná z připravených sestav plně nevyhovovala potřebám, má každý uživatel možnost si původní sestavu upravit, případně vytvořit zcela jinou. Po výběru vhodné předlohy (sestavy, která bude použita jako výchozí pro úpravy) je třeba označit Ano ve volbě Použít uživatelskou sestavu. Nyní je možno pomocí funkce z lokálního menu Načíst přednastavenou sestavu (Alt+F2) a pod svým názvem si ji uložit pro následné úpravy a používání.

 

Tím se tato sestava objeví v seznamu Uživatelské sestavy. Nyní je možno definici sestavy pomocí programu FastReport upravit (lokální menu na zvolené sestavě a funkce "Upravit sestavu"). Po uložení takto vzniklé uživatelské sestavy je umožněno s ní dále pracovat stejně tak, jako je tomu u původně dodaných sestav. Dodané původní definice sestav se nikterak nemění a proto se k jejich použití lze navrátit volbou Použít uživatelskou sestavu Ne.

 


Poznámka:

 

Takto připravená definice uživatelské sestavy se zobrazuje a je i použitelná pouze uživateli, který si ji pro sebe připravil. Není nikde uložena a dostupná jako samostatný soubor, ale je "skryta" v datech programu. V rámci úprav programem FastReport je ale možné pomocí volby Save As tuto definici uložit jako samostatný soubor. Ostatní uživatelé si takto připravenou a na vhodném místě uloženou definici sestavy mohou také načíst pro svoji potřebu.