Tisk - Tuzemské CP

  • Scroll to top of this topic Scroll to Top of Page

  • Print the current topic Print Topic

  • No expanding elements on this page Show/Hide Expanders

Tisk tuzemských cestovních příkazů a vyúčtování

 

Před tiskem cestovního příkazu musí být otevřená databáze Cestovní příkazy - TUZEMSKÉ.

 

Nejdříve je nutné vybrat příkaz nebo příkazy, které se mají tisknout. Jeden příkaz vyberete např. jedním kliknutím myší, více cestovních příkazů označíte buď tak, že po zaškrtnutí  funkce "Označovat více záznamů" (nachází se ve spodním okraji okna s knihou jízd), držíte stisknuté tlačítko "Shift" a pomocí kurzorových šipek provedete výběr nebo stiskněte "Ctrl" a klikáním myší vyberte požadované cestovní příkazy. Tiskový dialog vyvoláte zkratkovou klávesou Ctrl+P nebo kliknutím pravým tlačítkem myši v okně s evidencí cestovních příkazů a volbou funkce Tisk .

 

Dále si pak zvolíte, co všechno z označeného cestovního příkazu/příkazů chcete tisknou. Lze vybrat libovolná kombinace z voleb:

Cestovní příkaz

Vyúčtování pracovní cesty

Účtovací předpis

Krácení stravného

Zpráva o pracovní cestě

 

Každý cestovní příkaz a vyúčtování se tiskne na jeden papír. Po kliknutí na tlačítko Náhled se zobrazí náhled příkazu. Zde máte možnost si příkaz před tiskem zkontrolovat. Tisk spustíte kliknutím na tlačítko Tisk.

 

Při označení více cestovních příkazů je možno tisknout několik dalších variant tiskových sestav:

Hromadná soupiska

Hromadný příkaz na výšku

Hromadné vyúčtování

Hromadné vyúčtování - zjednodušené

 

Dále je možné vytisknout na konec každé tiskové sestavy "Zápatí". Jedná se o Administrátorem definovaný text (např.:."Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cestu..."),. Text se připraví v menu "Nástroje > Cestovní příkazy > Formulář pro tisk příkazu a vyúčtováníí". V tomto dialogu je možné nastavit i texty u jednotlivých podpisů na formulářích.